تبلیغات:

IP Address Menu

IP Address Menu 9.0 به روز شده

شما می خواهید برای نمایش IP آدرس شما در نوار منو؟ شما می خواهید برای نمایش نام کاربری، نام کامپیوتر شما، آدرس IP، ماسک زیر شبکه و آدرس MAC هر یک از رابط شبکه خود را در همان زمان؟ شما می خواهید سیستم خود را به طور خودکار ارسال ایمیل و یا آپلود یک فایل از طریق FTP زمانی که یکی از IP شما آدرس تغییرات. سپس IP نشانی منو...