تبلیغات:

Air Video Server

Air Video Server 2.4.6b3u2

IR ویدئو می توانید فیلم ها در تقریبا هر فرمت به آی فون و آی پاد خود را لمس جریان. شما لازم نیست برای کپی فیلم های خود را به دستگاه فقط به تماشای آنها. اگر فیلم ها در مجموعه خود را در فرمت های پشتیبانی شده توسط آی فون نیست، هوا ویدئو آنها را در پرواز تبدیل خواهد شد. شما لازم نیست صبر کنید تا تمام فیلم تبدیل شده است....