تبلیغات:

MyTime

MyTime 1.3.4

در MyTime یک برنامه آسان برای استفاده و مدیریت زمان طراحی شده برای کمک به شما پیگیری از زمان را صرف کار بر روی پروژه های مختلف است. با تشکر از طراحی تمیز و بصری برنامه، شما لازم نیست که به صرف زمان زیادی را در یادگیری به استفاده از آن - و می توانید زمان بیشتری را در کار واقعی خود را صرف چه جدید در این نسخه است: ...