تبلیغات:

در MacVideoTunes یک بازیکن برای فایل های رسانه ای پشتیبانی شده توسط نرم افزار QuickTime است. رابط کاربری در آیتونز مانند، ساده و آسان برای استفاده. این برنامه مدیریت تنها راه از فایل ها، می توانم کپی، تغییر، حذف فایل اصلی چه جدید در این نسخه است:. منتقل حمایت از سایت. اضافه شده کنترل پوشش در بازیکن...

در MacVideoDL دانلود ویدئو برای سایت های مختلف است. مرور سایت های ویدئویی و بازی های ویدئویی است. دانلود ویدیو. ایجاد بوک مارک در چه در این نسخه جدید است: در انتقال سایت حمایت. در مورد نیاز: در سافاری 4.0 یا بالاتر نرم افزار QuickTime 7.6 و یا...