تبلیغات:

مشاهده، ویرایش و حذف geotags و دیگر اطلاعات شخصی در عکس زمانی که به اشتراک گذاری. Pixelgarde عکس ویرایشگر حریم شخصی به شما می دهد کنترل کامل بر اطلاعات شخصی ذخیره شده در عکس های خود را. چیزهای مانند geotags، تاریخ، عنوان، و غیره آن را ساده، سریع و رایگان! با استفاده از این نرم افزار شما می توانید زیر را انجام...

مشاهده، ویرایش و حذف geotags و دیگر اطلاعات شخصی در عکس زمانی که به اشتراک گذاری. Pixelgarde عکس ویرایشگر حریم شخصی به شما می دهد کنترل کامل بر اطلاعات شخصی ذخیره شده در عکس های خود را. چیزهای مانند geotags، تاریخ، عنوان. مشاهده اطلاعات شخصی در عکس ها و ببینید که در آن آنها taken- بود اگر آنها دارای برچسب جغرافیایی...