تبلیغات:

Guiffy

Guiffy 11.5 به روز شده

در Guiffy یک فایل تصویری ابزار تفاوت، پوشه مقایسه، و ابزار و جزء ادغام شده است مقایسه کنید. Guiffy یک برنامه کراس پلت فرم موجود در ویندوز، MacOS، لینوکس و یونیکس است. دانلود به عنوان کیت InstallAnywhere بسته بندی به راه اندازی یک ضربه محکم و ناگهانی. Guiffy را می توان به مقایسه / ادغام فایل های منبع از هر نوع استفاده...

Versions

Versions 1.3.2 به روز شده

در نسخه یک ابزار برای کار راحت با subversions است. نمایش گاهشمار نسخههای اخیر، با ارتکاب یادداشت ورود و یک لیست کامل از فایل های تغییر نشان می دهد. کاربران می توانند هر فایل در جدول زمانی را کلیک کنید برای دریافت تفاوت با نسخه های قبلی آن است. مشخصات مرور با ابزار به حفاری به تاریخ هر فایل نسخه یا پوشه بارگذاری می...

جستجو بر اساس طبقه بندی